Bộ định tuyến Dlink N300 DIR-612 Wireless Fast Ethernet Router

295,000

– Tốc độ và độ bao phủ tốt
– Bảo mật an toàn
– Dễ dàng cấu hình

Cho phép đặt hàng trước