WILRELESS ROUTER DLINK DIR-605L

  • Wifi chuẩn N, tốc độ 300Mbps
  • 2 ăng-ten ngoài 5 dbi
  • Có tính năng mydlink