Đầu mạng RJ45 (hộp 100c)

65,000

• Hạt mạng nhựa trong RJ45

• Đầu nhấn dây mạ vàng hạn chế oxy hoá.