15m Cáp mạng đúc Cat5

75,000

• Cáp mạng cat5e kết nối máy tính với tín hiệu Ethernet Modem DSL / thiết bị chuyển mạch / bộ định tuyến …
• Chiều dài : 15m

• Màu sắc : Cam / Xanh / Xám…tùy đợt hàng về