10m Cáp mạng đúc Cat5

57,000

• Cáp mạng cat5e kết nối máy tính với tín hiệu Ethernet Modem DSL / thiết bị chuyển mạch / bộ định tuyến …
• Chiều dài : 10m

• Màu sắc : Cam / Xanh / Xám…tùy đợt hàng về