Hướng dẫn cấu hình TPLINK 4G LTE MOBILE WIFI M7350

Bước 1: Lắp pin vào M7350
Bước 2: Nhấn đè nút Power trên màn hình đến khi màn hình sáng lên . Cạnh trên của M7350 có nút Menu nhấn vào 2 lần , nhấn vào power , Chọn Device Info, ta thấy SSID và PW mặc định của wifi .
Bước 3: Vào điện thoại bắt wifi của M7350 , mở trình duyệt web, vào địa chỉ IP 192.168.0.1 , pw mặc định là admin , chọn Skip .
Bước 4: Chọn tab Wireless , đặt tên ở Wireless Network Name (SSID), đặt PW ở Wireless Password , chọn băng tần  2.4G hoặc 5G , chọn Done , chọn Restar wifi.
Bước 5: Lắp sim 3G hoặc 4G vào và lướt web nào!!!


Chúc các bạn thành công.

Trả lời