Hướng dẫn cấu hình tiếp sóng WDS TOTOLINK EX200

Bước 1: Gắn  TOTOLINK EX200 vào nguồn điện .
Bước 2: Vào điện thoại kết nối với wifi EX200 , vào trình duyệt gõ địa chỉ IP : 192.168.0.254 , Chọn “ chế độ mở rộng wifi “, Chọn wifi cần tiếp sóng .
Bước 3: Nhập PW của wifi cần tiếp sóng , để dễ phân biệt mình chọn “ sửa đổi tên wifi (SSID) & mật khẩu wifi của wifi mở rộng” , nhập tên và mật khẩu wifi mới của wifi mở rộng, chọn kết nối , chọn OK.
Bước 4: Kết nối với wifi mới , duyệt web , ok.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời