Hướng dẫn cấu hình tiếp sóng WDS Tenda A9

Bước 1: Gắn Tenda A9 vào nguồn điện .
Bước 2: Dùng  điện thoại kết nối với wifi Tenda A9, vào trình duyệt web gõ địa chỉ IP : 192.168.0.254 , Chọn wifi cần tiếp sóng
, chọn Next .
Bước 3: Nhập PW của wifi cần tiếp sóng , để dễ nhận biết sóng wifi A9 ta bỏ dấu tick ở “set up the extender’s …..the base  station”, đặt tên và PW mới cho A9 , chọn Finish .
Bước 4: Kết nối với wifi mới , duyệt web , kiểm tra ok!

Chúc các bạn thành công!!

Trả lời