THCGi510th16/600W (ASUS/GIGABYTE B560/i5-104xx/16GB/240GPCIe)

15,460,000

  • PC Gaming THCGi510th16/600W (I5-104xx/B560/16GB/240GPCIe/600W)
  • Quà tặng kèm theo.
  • Mua linh kiện / phụ kiện với giá ưu đãi.