PC THCGi511th8 (Asus/GigabyteB560/i5-114xx/8G/240GPCIe)

13,280,000

  • THCGi511th8 (I5-114xx/B560/8GB/240GPCIe)
  • Quà tặng kèm 
  • Mua linh kiện / phụ kiện với giá ưu đãi.