Hướng dẫn 6 bước cấu hình tiếp sóng Router Wireless TP Link ARCHER C50 đơn giản và dễ hiểu có video

Bước 1: Cấp nguồn cho TP LINK ARCHER C50, gắn dây mạng từ cổng LAN của máy tính vào cổng LAN của C50. Truy cập vào IP mặc định của C50 (192.168.0.1), User và Password mặc định là admin.
Bước 2: Thiết lập tên và PW truy cập cho băng tần 2.4G – Vào mục “Wireless 2.4GHz”, mục “Basic settings “, đặt “wireless network name “, chọn “Save”. Mục ” Wireless security”, nhập PW vào mục “Wireless Password “, chọn “Save”.
Bước 3: Tương tự đặt tên và PW cho băng tần 5G.
Bước 4: Vào wireless 5Ghz, chọn Basic settings , bật tính năng “ Enable WDS”  , chọn “Scan” , chọn “ Connect” với wifi cần tiếp sóng , chọn ok, nhập PW của wifi cần tiếp sóng , chọn Save. Làm tương tự cho băng tần 2.4G nếu bắt sóng 2.4Ghz.
Bước 5: Vào DHCP, chọn “ Disable” ở DHCP Server .
Bước 6: Vào System Tools chọn Reboot , đợi khởi động lại , duyệt web kiểm tra. Ok. Cài đặt hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!!.

Trả lời