Cấu hình chơi game World of Tanks Blitz

1. Cấu hình tối thiểu để chơi World of Tanks Blitz trên Windows:

  • OS: Windows 7, 8.0, 8.1, 10 
  • Processor: 2 GHz
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compliant video card with 256 MB RAM
  • Storage: 3 GB available space

2. Cấu hình yêu cầu để chơi World of Tanks Blitz trên MAC:

Nguồn: Tổng hợp https://store.steampowered.com/app/444200/World_of_Tanks_Blitz/ – vitinhth.com

Trả lời