Cấu hình chơi game DOTA 2

1. Cấu hình tối thiểu để chơi DOTA 2 trên Windows:

 • OS: Windows 7 or newer
 • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
 • DirectX: Version 9.0c
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 15 GB available space
 • Sound Card: DirectX Compatible

2. Cấu hình yêu cầu để chơi DOTA 2 trên MAC:

 • OS: OS X Mavericks 10.9 or newer
 • Processor: Dual core from Intel
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: nVidia 320M or higher, or Radeon HD 2400 or higher, or Intel HD 3000 or higher
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 15 GB available space

3. Cấu hình tối thiểu để chơi DOTA 2 trên Ubuntu:

 • OS: Ubuntu 12.04 or newer
 • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: nVidia Geforce 8600/9600GT (Driver v331), AMD HD 2xxx-4xxx (Driver mesa 10.5.9), AMD HD 5xxx+ (Driver mesa 10.5.9 or Catalyst 15.7), Intel HD 3000 (Driver mesa 10.6)
 • Network: Broadband Internet connection
 • Storage: 15 GB available space
 • Sound Card: OpenAL Compatible Sound Card

Nguồn: Tổng hợp https://store.steampowered.com/app/570/Dota_2/ – vitinhth.com

Trả lời