PM diệt virus bản quyền TRENDMICRO InternetSercurity 1PC

260,000VNĐ

• Bảo Mật Thanh Toán

• Lá chắn thư mục

• Mạnh mẽ và dễ dàng chống virus

• Báo cáo an ninh chi tiết

• Trình quét riêng tư cho mạng xã hội: Facebook,Twitter, LinkedIn

• Ngăn ngừa các mối hiểm họa từ Web

• Tùy biến giao diện cá nhân

• Bảo vệ trẻ em

• Ngăn ngừa đánh cắp dữ liệu

• Xóa an toàn

• Tối ưu hóa hệ thống