Gamepad Bluetooth BETOP BTP-BD3S (Bluetooth/Wireless)

650,000

  • GAMEPAD BETOP BD3S
  • Hỗ trợ PC, TV thông minh Android, iOS
  • Plug và Play & Hỗ trợ hầu hết các trò chơi máy tính và nền tảng STEAM.
  • Dễ dàng chuyển đổi các chế độ khác nhau.

Cho phép đặt hàng trước