Hướng dẫn 6 bước cấu hình Router Wireless TP Link ARCHER C50 đơn giản và dễ hiểu có video

Bước 1: Cấp nguồn cho TP LINK ARCHER C50, gắn dây mạng từ cổng LAN của máy tính vào cổng LAN của C50. Truy cập vào IP mặc định của C50 192.168.0.1, User và Password mặc định là admin.Bước 2: Thiết lập tên và password truy cập cho băng tần 2.4G – Vào mục “Wireless 2.4GHz”, mục “Basic settings “, đặt “wireless network name “, chọn “Save”. Mục ” Wireless security”, nhập password vào mục “Wireless Password “, chọn “Save”.Bước 3: Thiết lập tên và password truy cập cho băng tần 5G – Vào mục “Wireless 5GHz”, mục ” Basic settings “, đặt ” wireless network name “,  chọn “Save”. Mục ” Wireless security “, nhập password vào mục ” Wireless Password “, chọn “Save “.
Bước 4: Vào Network, chọn Lan,  đổi lại địa chỉ IP mặc định của C50 thành 192.168.20.1
Bước 5: Gắn dây mạng từ modem nhà mạng hoặc từ converter của nhà mạng vào cổng WAN của C50.
Bước 6: Duyệt web kiểm tra. Ok. Cài đặt hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!!.

Trả lời