Tài liệu tự học IELTS band 3.5-4.5 – Brigde to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate

0

Tài liệu tự học IELTS band 3.5-4.5 – Brigde to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate, định dạng PPTX – PowerPoint, đã nhúng track Listening và phần Audioscripts, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian học nhiều lần.