Hotline : 0888.357.928

ĐÚNG HÀNG, ĐÚNG GIÁ

LAPTOP MỚI

ACER AO756

ACER AO756

6,400,000 VNĐ

ACER AS4830

ACER AS4830

11,450,000 VNĐ

DELL 3420

DELL 3420

10,100,000 VNĐ

DELL GGX2X3 N3520 (ĐEN)

DELL GGX2X3 N3520 (ĐEN)

13,350,000 VNĐ

DELL J01J71 N3420 (ĐEN)

DELL J01J71 N3420 (ĐEN)

14,300,000 VNĐ

DELL J01J72 N3420 (ĐEN)

DELL J01J72 N3420 (ĐEN)

11,800,000 VNĐ

DELL N3420 (ĐEN-ĐỎ)

DELL N3420 (ĐEN-ĐỎ)

13,250,000 VNĐ

DELL N3520 (ĐEN-ĐỎ)

DELL N3520 (ĐEN-ĐỎ)

11,750,000 VNĐ

DELL N4050

DELL N4050

11,200,000 VNĐ

DELL N4050 J11

DELL N4050 J11

11,150,000 VNĐ

DELL N4110 J102

DELL N4110 J102

14,300,000 VNĐ

DELL N5520(AUDI)

DELL N5520(AUDI)

12,900,000 VNĐ

DELL RW5G41 N5420 (AUDI)

DELL RW5G41 N5420 (AUDI)

15,400,000 VNĐ

DELL RW5G44 N5420 (AUDI)

DELL RW5G44 N5420 (AUDI)

13,850,000 VNĐ

HP 431

HP 431

11,850,000 VNĐ

HP COMPAQ CQ43-400 TU

HP COMPAQ CQ43-400 TU

7,850,000 VNĐ

HP COMPAQ CQ43-421TU

HP COMPAQ CQ43-421TU

9,180,000 VNĐ

HP COMPAQ CQ45-701TU

HP COMPAQ CQ45-701TU

8,200,000 VNĐ

HP PAVILION 1000 - 1131TU

HP PAVILION 1000 - 1131TU

9,750,000 VNĐ

HP PAVILION 1000-1201TU

HP PAVILION 1000-1201TU

10,700,000 VNĐ

HP PAVILION 1000-1202TU

HP PAVILION 1000-1202TU

11,900,000 VNĐ

HP PAVILION 1000-1203TU

HP PAVILION 1000-1203TU

9,600,000 VNĐ

HP PAVILION G4 1213TX

HP PAVILION G4 1213TX

10,500,000 VNĐ

HP PAVILION G4 2002TU

HP PAVILION G4 2002TU

11,500,000 VNĐ

Liên kết

Thông tin liên hệ

Quản lý nội dung : Lê Thị Phương Thảo

Điện thoại : (028) 6264.2817

Địa chỉ : 51 đường số 9 cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TPHCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 41K8010047.

Đã đăng ký với Bộ Công Thương

Được thiết kế bởi Mr Thành | Công ty máy tính TH

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Theo dõi

RSS Lên đầu trang Facebook Google Plus