TENDA USB WiFi W311MI Auto-Install

125,000

★ Giao tiếp cổng USB.

★ Tốc độ 150Mbps.

★ Tương thích các chuẩn 802.11b/g/n, tốc độ 11n.