Hotline : (028) 6683 8817

ĐÚNG HÀNG, ĐÚNG GIÁ

SẠC LAPTOP

Adapter ACER-0001 19V - 1.58A - 30W

Adapter ACER-0001 19V - 1.58A - 30W

175,000 VNĐ

Adapter ACER-0002 19V - 3.16A - 60W

Adapter ACER-0002 19V - 3.16A - 60W

155,000 VNĐ

Adapter ACER-0004 19V - 3.16A - 60W

Adapter ACER-0004 19V - 3.16A - 60W

155,000 VNĐ

Adapter ACER-0005 19V - 3.42A - 65W

Adapter ACER-0005 19V - 3.42A - 65W

160,000 VNĐ

Adapter ACER-0007 19V - 3.42A - 65W

Adapter ACER-0007 19V - 3.42A - 65W

155,000 VNĐ

Adapter ACER-0008 19V - 4.74A - 90W

Adapter ACER-0008 19V - 4.74A - 90W

170,000 VNĐ

Adapter ACER-0009 19V - 4.74A - 90W

Adapter ACER-0009 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS 19V - 3.42A- 65W

Adapter ASUS 19V - 3.42A- 65W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS-0001 12V - 2.1A - 25W

Adapter ASUS-0001 12V - 2.1A - 25W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS-0002 12V - 3A - 36W

Adapter ASUS-0002 12V - 3A - 36W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS-0004 19V - 4.74A - 90W

Adapter ASUS-0004 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS-0005 9.5V - 1.58A - 15W

Adapter ASUS-0005 9.5V - 1.58A - 15W

175,000 VNĐ

Adapter ASUS-0008 19V - 2.64A - 50W

Adapter ASUS-0008 19V - 2.64A - 50W

155,000 VNĐ

Adapter ASUS-0009 9.5V - 2.5A - 22W

Adapter ASUS-0009 9.5V - 2.5A - 22W

155,000 VNĐ

Adapter DELL-0001 19.5V - 3.34A - 65W

Adapter DELL-0001 19.5V - 3.34A - 65W

200,000 VNĐ

Adapter DELL-0002 19.5V - 3.34A - 65W

Adapter DELL-0002 19.5V - 3.34A - 65W

175,000 VNĐ

Adapter DELL-0003 19.5V - 4.62A - 90W

Adapter DELL-0003 19.5V - 4.62A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter DELL-0003 20V - 3.5A - 90W

Adapter DELL-0003 20V - 3.5A - 90W

230,000 VNĐ

Adapter DELL-0003 20V - 4.5A - 90W

Adapter DELL-0003 20V - 4.5A - 90W

230,000 VNĐ

Adapter DELL-0004 19V - 1.58A - 30W

Adapter DELL-0004 19V - 1.58A - 30W

175,000 VNĐ

Adapter DELL-0005 19V - 3.16A - 60W

Adapter DELL-0005 19V - 3.16A - 60W

155,000 VNĐ

Adapter FUJITSU-0002 16V - 3.75A - 54W

Adapter FUJITSU-0002 16V - 3.75A - 54W

155,000 VNĐ

Adapter GATEWAY-0001 19V - 3.42A - 65W

Adapter GATEWAY-0001 19V - 3.42A - 65W

155,000 VNĐ

Adapter GATEWAY-0002 19V - 4.74A - 90W

Adapter GATEWAY-0002 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Liên kết

Thông tin liên hệ

Quản lý nội dung : Lê Thị Phương Thảo

Điện thoại : (028) 6264.2817

Địa chỉ : 51 đường số 9 cư xá Bình Thới, P8, Q11, TPHCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 41K8010047.

Đã đăng ký với Bộ Công Thương

Được thiết kế bởi Mr Thành | Công ty máy tính TH

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Theo dõi

RSS Lên đầu trang Facebook Google Plus