Hotline : (028) 6683 8817

ĐÚNG HÀNG, ĐÚNG GIÁ

SẠC LAPTOP

Adapter HP-0001 18.5V - 4.9A - 90W

Adapter HP-0001 18.5V - 4.9A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0002 18.5V - 3.5A - 65W

Adapter HP-0002 18.5V - 3.5A - 65W

155,000 VNĐ

Adapter HP-0003 18.5V - 3.5A - 65W

Adapter HP-0003 18.5V - 3.5A - 65W

165,000 VNĐ

Adapter HP-0004 18.5V - 3.5A - 65W

Adapter HP-0004 18.5V - 3.5A - 65W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0005 18.5V - 4.9A - 90W

Adapter HP-0005 18.5V - 4.9A - 90W

195,000 VNĐ

Adapter HP-0006 19V - 1.58A - 30W

Adapter HP-0006 19V - 1.58A - 30W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0007 19V - 3.95A - 75W

Adapter HP-0007 19V - 3.95A - 75W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0008 19V - 4.74A - 90W

Adapter HP-0008 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0009 19V - 4.74A - 90W

Adapter HP-0009 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0010 19V - 4.74A - 90W

Adapter HP-0010 19V - 4.74A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0013 19V - 3.16A - 60W

Adapter HP-0013 19V - 3.16A - 60W

155,000 VNĐ

Adapter HP-0014 18.5V - 4.9A - 90W

Adapter HP-0014 18.5V - 4.9A - 90W

175,000 VNĐ

Adapter HP-0016 18.5V - 3.5A - 65W

Adapter HP-0016 18.5V - 3.5A - 65W

155,000 VNĐ

Adapter HP-0018 19V - 4.74A - 90W

Adapter HP-0018 19V - 4.74A - 90W

165,000 VNĐ

Adapter IBM-0001 16V - 4.5A - 72W

Adapter IBM-0001 16V - 4.5A - 72W

175,000 VNĐ

Adapter IBM-0003 16V - 3.5A - 56W

Adapter IBM-0003 16V - 3.5A - 56W

155,000 VNĐ

Adapter IBM-0004 16V - 3.36A - 55W

Adapter IBM-0004 16V - 3.36A - 55W

155,000 VNĐ

Adapter IBM-0005 19V - 3.16A - 60W

Adapter IBM-0005 19V - 3.16A - 60W

155,000 VNĐ

Adapter LCD-0001 12V - 5A - 60W

Adapter LCD-0001 12V - 5A - 60W

160,000 VNĐ

Adapter LENOVO-0001 20V - 2A - 40W

Adapter LENOVO-0001 20V - 2A - 40W

175,000 VNĐ

Adapter LENOVO-0002 20V - 3.25A - 65W

Adapter LENOVO-0002 20V - 3.25A - 65W

165,000 VNĐ

Adapter LENOVO-0003 20V - 4.5A - 90W

Adapter LENOVO-0003 20V - 4.5A - 90W

195,000 VNĐ

Adapter LENOVO-0005 20V - 3.25A - 65W

Adapter LENOVO-0005 20V - 3.25A - 65W

165,000 VNĐ

Adapter LITEON-0001 19V - 3.42A - 65W

Adapter LITEON-0001 19V - 3.42A - 65W

155,000 VNĐ

Liên kết

Thông tin liên hệ

Quản lý nội dung : Lê Thị Phương Thảo

Điện thoại : (028) 6264.2817

Địa chỉ : 51 đường số 9 cư xá Bình Thới, P8, Q11, TPHCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 41K8010047.

Đã đăng ký với Bộ Công Thương

Được thiết kế bởi Mr Thành | Công ty máy tính TH

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Theo dõi

RSS Lên đầu trang Facebook Google Plus