Hotline : ( 08 ) 6264 2817

Giá tốt & chất lượng luôn được đảm bảo

16Gb KINGSTON DT100G2 (ngầu)

16Gb KINGSTON DT100G2 (ngầu)

185,000 VNĐ

16Gb KINGSTON DT100G3 (USB 3.0)

16Gb KINGSTON DT100G3 (USB 3.0)

193,000 VNĐ

16Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

16Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

170,000 VNĐ

16Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

16Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

260,000 VNĐ

16Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

16Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

215,000 VNĐ

16Gb KINGSTON SE8

16Gb KINGSTON SE8

190,000 VNĐ

32Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

32Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

360,000 VNĐ

32Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

32Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

425,000 VNĐ

32Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

32Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

750,000 VNĐ

32Gb KINGSTON DTU30G3 (USB 3.0)

32Gb KINGSTON DTU30G3 (USB 3.0)

750,000 VNĐ

32Gb KINGSTON SE8

32Gb KINGSTON SE8

335,000 VNĐ

64Gb KINGSTON DT111 (USB 3.0)

64Gb KINGSTON DT111 (USB 3.0)

715,000 VNĐ

64Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

64Gb KINGSTON DTR30 (cao su, USB 3.0)

1,355,000 VNĐ

8Gb KINGSTON DT100G2 (ngầu)

8Gb KINGSTON DT100G2 (ngầu)

1,355,000 VNĐ

8Gb KINGSTON DT100G3 (USB 3.0)

8Gb KINGSTON DT100G3 (USB 3.0)

1,355,000 VNĐ

8Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

8Gb KINGSTON DT101G2 (xoay)

103,000 VNĐ

8Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

8Gb KINGSTON DTIG4 (USB 3.0)

170,000 VNĐ

KINGSTON 100KC 120G - SATA 3

KINGSTON 100KC 120G - SATA 3

170,000 VNĐ

KINGSTON  2G / 1333 KVR1333D3S8N9H/2G

KINGSTON 2G / 1333 KVR1333D3S8N9H/2G

407,000 VNĐ

KINGSTON 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8N9/2)

KINGSTON 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8N9/2)

455,000 VNĐ

KINGSTON 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8N9H/2G)

KINGSTON 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8N9H/2G)

455,000 VNĐ

KINGSTON 2Gb / 1600 (KVR16N11/2)

KINGSTON 2Gb / 1600 (KVR16N11/2)

440,000 VNĐ

KINGSTON 2Gb / 1600 (KVR16N11H/2)

KINGSTON 2Gb / 1600 (KVR16N11H/2)

435,000 VNĐ

KINGSTON 2GB / 800

KINGSTON 2GB / 800

435,000 VNĐ

KINGSTON 4Gb / 1333 - 16chip (KVR1333D3N ...

KINGSTON 4Gb / 1333 - 16chip (KVR1333D3N ...

435,000 VNĐ

KINGSTON 4Gb / 1333 - 16chip (KVR13N9S8H ...

KINGSTON 4Gb / 1333 - 16chip (KVR13N9S8H ...

845,000 VNĐ

KINGSTON 4Gb / 1600 (KVR16N11S8/4)

KINGSTON 4Gb / 1600 (KVR16N11S8/4)

845,000 VNĐ

KINGSTON 8Gb / 1600 (KVR16N11/8)

KINGSTON 8Gb / 1600 (KVR16N11/8)

1,730,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 120G - SATA 3 (có đế)

KINGSTON HyperX 120G - SATA 3 (có đế)

2,930,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 240G - SATA 3 (có đế)

KINGSTON HyperX 240G - SATA 3 (có đế)

2,930,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 2Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

KINGSTON HyperX 2Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

515,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 3K 120G - SATA 3

KINGSTON HyperX 3K 120G - SATA 3

2,145,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 3K 240G - SATA 3

KINGSTON HyperX 3K 240G - SATA 3

3,755,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 3K 480G - SATA 3

KINGSTON HyperX 3K 480G - SATA 3

8,565,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Black (KHX1 ...

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Black (KHX1 ...

960,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

965,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Red (KHX16C ...

KINGSTON HyperX 4Gb / 1600 - Red (KHX16C ...

960,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Black (KHX1 ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Black (KHX1 ...

960,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Blue (KHX16 ...

960,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,825,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,825,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,915,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,915,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,915,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,915,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,915,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

1,825,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Red (KHX16C ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1600 - Red (KHX16C ...

1,860,000 VNĐ

KINGSTON HyperX 8Gb / 1866 (Kit 2*4Gb) - ...

KINGSTON HyperX 8Gb / 1866 (Kit 2*4Gb) - ...

2,215,000 VNĐ

KINGSTON HyperX8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) -  ...

KINGSTON HyperX8Gb / 1600 (Kit 2*4Gb) - ...

2,215,000 VNĐ

KINGSTON KC300 120G - SATA 3

KINGSTON KC300 120G - SATA 3

2,410,000 VNĐ

KINGSTON KC300 240G - SATA 3

KINGSTON KC300 240G - SATA 3

4,385,000 VNĐ

KINGSTON KC300 480G - SATA 3

KINGSTON KC300 480G - SATA 3

9,550,000 VNĐ

KINGSTON - Note 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8S ...

KINGSTON - Note 2Gb / 1333 (KVR1333D3S8S ...

520,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For APPLE ( ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For APPLE ( ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For ASUS (K ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For ASUS (K ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For DELL (K ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For DELL (K ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For HP (KTH ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For HP (KTH ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 -  For LENOVO ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For LENOVO ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For SONY &  ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 - For SONY & ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 (KVR1333D3S9/ ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1333 (KVR1333D3S9/ ...

845,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1600 - For ASUS (K ...

KINGSTON - Note 4Gb / 1600 - For ASUS (K ...

1,925,000 VNĐ

KINGSTON - Note 4Gb / 1600 (KVR16S11/4G)

KINGSTON - Note 4Gb / 1600 (KVR16S11/4G)

965,000 VNĐ

KINGSTON - Note 8Gb / 1333 (Kit 2*4G) -  ...

KINGSTON - Note 8Gb / 1333 (Kit 2*4G) - ...

965,000 VNĐ

KINGSTON V300 120G - SATA 3

KINGSTON V300 120G - SATA 3

1,520,000 VNĐ

KINGSTON V300 240G - SATA 3

KINGSTON V300 240G - SATA 3

3,130,000 VNĐ

KINGSTON V300 60G - SATA 3

KINGSTON V300 60G - SATA 3

1,380,000 VNĐ

Sản phẩm đang khuyến mãi

Trang Chủ

vitinhth.com chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm tin học, thiết bị văn phòng do các hãng điện tử hàng đầu thế giới sản xuất và được cung cấp bởi các nhà nhập khẩu, phân phối uy tín.

Liên kết

Hướng dẫn cấu hình Modem Wifi đơn giản và dễ hiểu cho nhà mạng VNPT, SCTV, HTVCHướng dẫn cấu hình Modem Wifi đơn giản và dễ hiểu cho nhà mạng VNPT, SCTV, HTVC


Đầu tiên, chúng ta xem qua cách cấu hình modem wifi cơ bản thông qua bài viết này
Chúng ta vẫn sẽ làm đầy đủ các bước như bài viết trêncắm cable vào cổng WAN thử, nếu không lên mạng được, chúng ta sẽ làm tiếp các bước sau :
B1 : nối máy tính vào cổng LAN của Wifi, sau đó login vào phần Quản lý của Wifi (như bài viết trên)
B2 :
+ Nếu dùng mạng VNPT, vào phần NETWORK sau đó bạn qua phần DHCP Server, bỏ chọn Dynamic IP ( via DHCP ) đi, save lại rồi reboot lại Wifi. ...

Theo dõi

RSS Lên đầu trang Facebook Google Plus

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Được thiết kế bởi Công ty máy tính TH

Website hiện đang chạy thử nghiệm, đã đăng kí với Bộ Công thương và đang chờ xét duyệt